ع..ش..ق..

 

در سکوت تنهاییم نشته بودم /گفتم برای دوستم چه بفرستم

گل گفت مرا بفرست تا او را خوشحال کنم

خار گفت مرا بفرست تا در چشم دشمنانش فروروم

ناگهان عشق گفت مرا بفرست تا از محبت خارها گل بشوند

/ 0 نظر / 13 بازدید